The Mobile App Market

The Mobile App Market

We have developed many mobile apps and one thing we have noticed is that mobile app development is just a blank canvas where you can add anything. Either make it beautiful and meaningful or make it worse. If you are thinking about building a mobile app for your...
What our Clients say

What our Clients say

Testimonial # 1 Vi benyttet ontimedev til utvikling av en app som gir elever mulighet for booking av timer til helsesykepleier og psykolog ved to videregående skoler i vår bydel. Vi er svært fornøyd med leveransen, både når det gjelder forståelse av oppdraget,...